Privacy

Hieronder vindt u informatie over privacy zoals die gebruikt wordt door de Vereniging van Bechterew patiënten Zuid-Limburg:

Uw dossier of registratie als lid van de vereniging
Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames
Regels voor het gebruik van social media

Uw dossier

Voor een goede registratie is het noodzakelijk dat VVBP een dossier en een ledenlijst aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat alleen uw NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) en gegevens die nodig zijn voor de incasso en de controle van de betaling van het lidmaatschap. Daarnaast vindt er een registratie plaats van wie er aanwezig is op de dag dat de vereniging haar activiteiten organiseert.

Nieuwe leden

Ieder nieuw lid wordt verzocht een formulier naar waarheid in te vullen met daarop de door de vereniging gevraagde gegevens en te ondertekenen. Het nieuwe lid is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte gegevens. Gelijktijdig met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier, ontvangt het nieuwe lid ook het Privacy document zoals dat door de vereniging is opgesteld.

Het beheer van deze gegevens zal worden uitgevoerd door de secretariaat medewerkster van de vereniging. Deze medewerker wordt door het bestuur aangesteld.

Uw gegevens staan slechts elektronisch geregistreerd op een beveiligde lokale pc van de medewerker van het bestuur. Daarnaast wordt ook door deze medewerker een papieren ledenlijst gebruikt en bewaard.

Het bestuur en medewerker van de VVBP doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,

Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens
Wij zullen nooit uw gegevens aan derden ter beschikking stellen voor welk doel dan ook. Indien dit wel noodzakelijk zou zijn, zullen wij U hierover informeren en is uw (schriftelijke) toestemming nodig.

Uw gegevens zullen maximaal tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard. Dit betekent dat alle gegevens die naar individuele oud-leden verwijzen na 2 jaar niet meer in onze administratie zullen voorkomen. Dit heeft betrekking zowel op de elektronisch opslag als om de papierenopslag.

Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn eigen geregistreerde gegevens in te zien en daarin wijzigingen te laten aanbrengen indien hij of zij dat wenst.

Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze leden en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames als lid van de VVBP. Onderstaande regels gelden ook bezoekers.

U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in de locaties tijdens activiteiten van de VVBP, maar er mogen geen andere leden of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn.

Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming (liefst schriftelijk) aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.

Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken.

Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/ film zichtbaar zijn.
Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

Regels voor het gebruik van social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van de VVBP vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in verenigingsverband heeft gemaakt op social media zetten. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels: Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.

Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.

Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.

Doe niets op social media wat u, andere leden of medewerkers van de VVBP kan schaden.

De vereniging heeft een formulier samengesteld waarin zij vragen wie er wel en wie er geen bezwaren tegen heeft als er foto’s of video’s betreffende de activiteiten van de vereniging op social media worden geplaatst.

Dit formulier zal door het bestuur aan elk lid van de vereniging worden verstrekt met het verzoek dit goed te lezen, in te vullen en te ondertekenen. Lever het formulier graag zo spoedig mogelijk in bij het bestuur. De secretariaat medewerkster zal deze formulieren in zekere bewaring houden.