Doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel om mensen met een vorm van reuma, een beperkte mobiliteit of met een chronische ziekte uit Zuid-Limburg, waarvoor bewegen juist heel belangrijk is, te leren omgaan met hun ziekte door gerichte oefeningen onder leiding van ervaren fysiotherapeuten, om de verdergaande verstijving zo goed mogelijk tegen te gaan.

Daartoe organiseren wij een oefenmiddag bij de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek waar, in groepsverband, gerichte oefeningen worden gedaan door middel van hydrotherapie, oefentherapie en sporttherapie. De patiënten leren zo oefeningen die ze ook zelf thuis kunnen doen.
Daarnaast bestaat het laatste gedeelte van een sessie uit 2 sportelementen te weten badminton en volleybal. (aangepast uiteraard)

Zo ontstaat er contacten, waardoor men onderling ervaringen en informatie kan uitwisselen en van elkaar kan leren hoe men met bepaalde problemen kan omgaan.

Behoor jij tot een van bovengenoemde categorie patiënten en wil je eens kennismaken met onze vereniging, kom dan gerust langs op dinsdagmiddag om 15:30 uur.
Je kunt dan een paar keer meedoen en daarna pas beslissen of je lid wilt worden. Onze deur staat altijd open.