PERSONALIA

BESTUUR

Voorzitter Ben Bringmann  
     
Penningmeester Paul Huijts  
Adspirant penningmeester
 Math Meyers
 
Secretaris Bert Janssen  
     
bestuurslid Liesbeth Peeters  
     
bestuurslid Jacqueline Wöltgens  afgetreden per 1-1-20
 

aspirant bestuurslid

 

Jose Cremers-Ophelders

 

afgetreden per 1-1-20

 

Secretariaatsmedewerker

 

Monique Delnoy

 
  E-mail: secretariaat bechterewvereniging : Bechterewzl@hotmail.com  
     
COÖRDINATOREN:    
     
Dinsdagmiddag groep Anja van Dijk en Tiny Lindelauf  
     
Vrijdagmiddag groep Yvonne Prickaerts en Jos Bremen  
     
Vrijdagavond groep Marlou Limpens en Henk Vogelaar