LIDMAATSCHAP

In principe kunnen alleen leden waarbij de ziekte van Bechterew is vastgesteld, lid zijn van de vereniging. Maar ook patiënten met andere Reumatische aandoeningen kunnen onder bepaalde voorwaarden en na overleg, lid worden van onze vereniging. Op dit moment telt de vereniging rond de 50 leden.

De contributie bedraagt € 25,00 per maand en het betreft een jaarcontributie. De contributie dient per maand, middels een automatisch incasso, te worden voldaan. Vooruit te betalen.

Bankrekeningnummer: NL42 RABO 017.24.32.901

Penningmeester: Paul Huyts. (zie personalia)

%d bloggers liken dit: