Lidmaatschap

In principe kunnen alleen leden waarbij de ziekte van Bechterew is vastgesteld, lid zijn van de vereniging. Maar ook patiënten met andere Reumatische aandoeningen kunnen onder bepaalde voorwaarden en na overleg, lid worden van onze vereniging. Op dit moment telt de vereniging rond de 50 leden.

De contributie bedraagt € 25,00 per maand en het betreft een jaarcontributie. De contributie dient per maand, middels een automatisch incasso, te worden voldaan. Vooruit te betalen.

Heb je de Ziekte van Bechterew en wil je eens kennismaken met onze vereniging, kom dan gerust langs op dinsdagmiddag om 15:30 uur. Je kunt dan een paar sessies meedoen en daarna pas beslissen of je lid wilt worden. Onze deur staat altijd open.

Bankrekeningnummer: NL42 RABO 017.24.32.901

Penningmeester: Paul Huyts. (zie personalia)