Agenda

De Vereniging van Bechterewpatiënten Zuid-Limburg, is in 1979 opgericht. De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 mei 1979 en in september van dat jaar ging de vereniging van start met circa 20 leden. Op dit moment telt de vereniging ongeveer 50 betalende leden.  Per 1 januari 2022 zijn de drie groepen die nog over waren samengevoegd tot één groep op dinsdagmiddag.

Agendapunt

Datum: 13 September 2023

Omschrijving:

Fietstocht


Agendapunt

Datum:

Omschrijving:


Activiteiten

Steeds vinden in groepsverband zowel gerichte hydrotherapie in verwarmd water (half uur), bewegingsoefeningen (drie kwartier) en spel therapie plaats (anderhalf uur) plaats.
De speltherapie betreft badminton en volleybal. De therapieën staan steeds onder leiding van ervaren fysiotherapeuten.

De groep heeft twee coördinatoren die de presentielijsten bijhouden. Zij zijn ook het aanspreekpunt van de leden van de groep en het intermediair met het bestuur.

Deze coördinatoren zijn Tiny Lindelauf en Anja van Dijk.