Toestemming beeldmateriaal

Bechterew Zuid-Limburg

Op grond va de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we je vooraf of we een foto/video mogen maken en waar we die voor mogen gebruiken. Zo willen wij misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden

Waar geef je toestemming voor?

Met de Toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we je aan te geven waarvoor wij beeldmateriaal van jou mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier kun je zien waarvoor we een foto willen gebruiken. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan in de verklaring staat vermeld, dan nemen we contact met je op.

Hoe lang wordt jouw beeldmateriaal bewaard?

We bewaren jouw foto of video onbeperkt. En steeds als we de foto of video willen gebruiken, vragen we jou daar opnieuw toestemming voor. Bovendien mag je natuurlijk altijd de door jou gegeven toestemming intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen beeldmateriaal in nieuwe folders e.d. van je gebruikt en gedeeld worden. Als je jouw toestemming intrekt, bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer.

Alvast bedankt voor je medewerking!

    Hierbij verklaar ik: