AGENDA

AGENDA (Laatste keer bijgewerkt: 22 jan 2020)

ALGEMEEN

VOLLEYBALTOERNOOI 2020
Het volleybaltoernooi vindt dit jaar plaats op za 4 april in Utrecht. We gaan in elk geval weer meedoen. Bert Janssen heeft de bus alweer geregeld. Verzamelen parkeerplaats Adelante om 08:15, vertrek om 08:30. In Utrecht verzamelen om 18:15, vertrek om 18:30 precies. Wie te laat komt moet de trein nemen..

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
De datum van de algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 25 maart 2020 om 20:00 uur in Brunssum Planeetstraat1 . De stukken zullen u worden toegezonden.

VAKANTIES

In 2020  geldt een nieuwe vakantie regeling. We huren Adelante niet meer het hele jaar. In de vakantie periode vindt groot onderhoud plaats in week 30 dwz van 19 tot en met 25 juli.

Waar mogelijk zullen we in vrije periodes de regeling handhaven zoals we die de afgelopen jaren hebben gehad. Een en ander zal nader bekend gemaakt worden dus houdt deze site in de gaten.

De zomer vakantie regeling is als volgt. Dinsdag 14 juli en vrijdag 17 juli zijn de laatste reguliere oefendata vóór de zomerperiode en dinsdag 18 aug en vrijdag 21 aug de eerste reguliere oefendata ná de zomerperiode. Dat betekent dat alleen op de vrijdagen van 31 juli alsmede op de vrijdagen van 7 en 14 augustus geoefend kan worden o.l.v. een therapeut op de gebruikelijke tijden van de vrijdagmiddag groep van 15:30 tot 18:00 en dat deze middagen voor de leden van alle drie de groepen toegankelijk zijn.

Een en ander laat onverlet dat leden die dat wensen op hun normale tijden ook zonder therapeut kunnen oefenen op eigen verantwoordelijkheid. De huur over die periode moet namelijk gewoon worden doorbetaald.organiseren. De ruimtes zijn ook in de vakantie periodes gehuurd.

DIT ALLES ONDER HET VOORBEHOUD VAN TOESTEMMING VAN ADELANTE

De vakantieperiodes zijn voor de komende jaren in principe vastgesteld op de week van Kerstmis en Nieuwjaar en de laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus. Bovendien is het sportcentrum op een aantal dagen gesloten. De uitwerking is te zien op het schema hieronder.

VAKANTIE ROOSTER 2020

 Hoensbroek, dinsdagmiddag :
5 mrt 2019
9 jul 2019
13 aug 2019

17 dec 2019

24 dec 2019 en 31 dec 2019
7 jan 2020
Carnavalsdinsdag, geen therapie
Laatste oefendag voor zomervakantie
Eerste oefendag na zomervakantie
Kerstviering, wel oefenen

Geen oefenen

Eerste oefendag in het nieuwe jaar 2020
 Hoensbroek, vrijdagmiddag:
12 apr 2019
19 apr 2019
12 jul 2019
16 aug 2019
20 dec 2019
27 dec 2019
3 jan 2020
Paasviering, alleen oefenen
Goede Vrijdag, geen therapie
Laatste oefendag voor zomervakantie
Eerste oefendag na zomervakantie
Kerstviering, alleen zwemmen
Geen oefenen
Eerste oefendag in het nieuwe jaar 2020
 Hoensbroek, vrijdagavond:

19 apr 2019

Goede Vrijdag geen therapie

12 jul 2019
16 aug 2019
27 dec 2019
3 jan 2020
Laatste oefendag voor zomervakantie
Eerste oefendag na zomervakantie
Geen oefenen
Eerste oefendag in het nieuwe jaar 2018

Op de volgende dagen is Adelante in 2019 gesloten :

dinsdag      1 januari 2019,           nieuwjaarsdag

zondag          21apr 2019,                  eerste paasdag

maandag      22 apr 2019                   tweede paasdag

zaterdag         27 april 2019,             koningsd

zondag          5 mei 2019,                bevrijdingsdag

donderdag    30 mei 2019,              hemelvaartsdag

zondag          9 jun 2019,               eerste pinksterdag

maandag      10 jun 2019,               tweede pinksterdag

woensdag     25 december 2019,    eerste kerstdag

donderdag   26 december 2019,     tweede kerstdag